Summertime

Posted on

Gjorde en promenad längs Årstaviken i dag. Knök fullt med folk, alla ytor utnyttjades i det härliga vädret. Plus 30 grader i skuggan. Och vädret lär ska hålla i sig en tid frammåt.

Kungsan

Posted on

På lördag fylls kungsan av curry, yogis och Bollywood-dans. Vi guidar till den indiska festivalen

Namaste Stockholm Indian Culture Festival ges i år för fjärde gången. Den 26 maj fylls Kungsträdgården med aktiviteter så som yoga, Bollywood-dans, street food konserter.

Ljudvandring Sofia Kyrka

Posted on

Ljudvandring “Röster från Sofia” Lasse Ravet och jag gjorde den, imponerande och intressant.

En unik ljudvandring/soundwalk baserad på historier från de människor som levt i området runt Sofia.

Den 22 april var det premiär för RÖSTER FRÅN SOFIA i Sofia kyrka. En unik ljudvandring/soundwalk baserad på historier från de människor som levt i området. Vilken betydelse har platsen och hur har livet i området förändrats?

RÖSTER FRÅN SOFIA kommer att låta dig färdas genom olika tider och få ta del av både glömda och kända livsöden. Genom att använda musik, ljud, teater och dokumentära element har skaparna av ljudvandringen försökt att aktivera Vitabergsparkens historia och ge plats för de röster som ofta ligger fördolda.

För att lyssna på ljudvandringen behöver du ta med dig mobiltelefon och hörlurar. Har du inte tillgång till det finns några mp3-spelare till utlåning i Sofia kyrka.

Gå in på Ljudvandring sofia kyrka där hittar du ljudfilen.

summertime

Posted on

Sommar innebär också att man kan ha lite lättare o mindre konventionell klädstil i stan

Kastanjer o sommar

Posted on


Ja nu är sommaren här på fullt allvar. Allting blommar samtidigt- Hägg o syren, här på bilden kastanjer vid Björns trädgåtd. Nu gäller det för oss nordbor att ladda upp våra batterier. Underbar sommar på er alla-

Årsta torg

Posted on

Årsta torg

I de första planerna för Årsta från 1936 ingick inget stadsdelscentrum, utan tanken var att bygga vidare på Södermalm. När den första stadsplanen antogs 1940 hade man dock tänkt om. En torgbildning, Årstaplan, skulle enligt den ligga mitt i Årsta men i planen fanns inget beskrivet om hur torget skulle användas eller vad som skulle finnas där.

År 1943 började man inom Riksbyggen att titta på möjligheten att bygga en centrumanläggning på platsen. Arkitekten Uno Åhren, chef för Riksbyggen 1934–1945, och arkitekten Per-Olof Olsson tog fram några principer för planeringen av anläggningen. Samma år gav Riksbyggen arkitekterna Erik och Tore Ahlsén i uppdrag att gestalta det nya stadsdelscentrumet-

Både Uno Åhrén och ledande politiker i Stockholm som Yngve Larsson och chefen för stadsplanekontoret Sven Markelius var ivriga förespråkare för grannskapsenheter, det vill säga att all tänkbar service skulle finnas i ett stadsdelscentrum. Det skulle finnas plats för diskussioner och spontana möten. Man ville undvika att skapa en ny sovstad.

År 1944 hade Riksbyggen och arkitekterna tagit fram ett principprogram, som man presenterade för kommunens tjänstemän. Programmet innebar i korthet att olika byggnader för kommersiell, social och kulturell service skulle uppföras kring torget för att betjäna Årstas invånare. I byggnaderna skulle det finnas butiker, bank, apotek, tandläkare, mödravård- och barnavårdscentral, distriktsläkare och fritidslokaler som bio, teater, musiksalar, samlingssalar, bibliotek, hobbyrum, studielokaler och annat. Programmet antogs av kommunstyrelsen den 18 december 1944 och kunde fastställas av kungl. maj:t den 16 mars 1945.

Men kriget fördröjde det hela och byggandet kom inte igång förrän 1946. På Riksbyggen var det nu Ivar Olsson som ledde projektet. Många, till exempel en del kommunala tjänstemän, var tveksamma till tanken på att saker som läkare och barnavårdscentral skulle ligga utanför tullarna. Arkitekterna själva och deras medarbetare målade själva de väggmålningar som ännu finns att beskåda på husfasaderna. De vanliga målarna vägrade utföra arbetet med motiveringen så kan väl inte ett hus se ut.
Källa Wikipedia.

1:a Maj

Posted on

1:a Maj

Ja som pensionär kan man inte låta bli att hålla med. Gör ni det också.
Det var fin stämmning på Medborgarplatsen och en rackarns god ordning.