Lasse i parken

Här ser vi Punctum bilds medlemmar besöka Lasse i parken för att göra ett första urval för en kommande utställning i Vällinby. Från höger ser du Lasse Joelsson, Per Nellevad, Lasse Arned, Gunnar samt jag Lasse Asplund, som tog bilden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *