Situation Stockholm

Situation Stockholm

“Situation Stockholm” Betyder väldigt mycket för så många. Vi översköljs av så mycket information
från organisationer som behöver våra bidrag att Situation Stockholm som inte marknadsförs med samma professionella marknadsförare lätt drunknar i flödet. Själv köper jag tidningen, i bland 2 ex men lämnar det ena exemplaret kvar hos säljaren. Här under kommer lite text jag kopierat rin från tidningens hemsida.

Situation Sthlm är mest känt som tidningen som säljs av hemlösa människor i Stockholm. Men vi är mer än bara en tidning. Med tidningsförsäljningen som bas driver Situation Sthlm också en social verksamhet som på flera sätt försöker stödja säljarnas väg tillbaka till samhället. Vi strävar efter att kunna erbjuda såväl konstruktiv sysselsättning som andra viktiga verktyg vid sidan av tidningsförsäljningen. Det kan handla om att få hjälp i sin kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning, avlönade timuppdrag, arbetsträning eller bara att fika i vårt café. Den sociala verksamheten erbjuder även alla säljare att ha sin post till Situation Sthlm och fri tillgång till telefon, datorer med internet uppkoppling och stöd i att lära sig hantera datorn som verktyg.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *