Fragments
Bilder av ögonblick som passerat kommer du att hitta här. Ide’er och tankar om vad som är och varit. roliga fotopromenader, utställningar jag gillar och en hel del annat ostrukturerat material. Den här sidan drivs helt och hållet av min kärlek till fotot, som ett sätt att förmedla känslor och åsikter. Det finns också en blog också, men även där ligger tyngdpunkten på bilden och inte på texten.