STHLM01 ver2

Han ser nöjd ut sonen när fått med sin pappa upp i STHLM01

Otrolig utsikt