Adventsstjärna

Adventsstjärnan utvecklades i Herrnhut i Sachsen som en del av herrnhutismen som Herrnhutstjärnan. Det gjorde också att stjärnan spreds med missionärer. Bakgrunden till stjärnan går tillbaka till början av 1800-talet. 1821 firade internatet i Niesky 50 år och under firandet satte man upp en lysande stjärna. Senare började man hänga upp dem på de olika internaten i i samband med första advent. Efterhand började man tillverka stjärnor som en del av det årliga julpysslet som internateleverna hade. I början av 1900-talet började så en fabriksmässig tillverkning.
Källa Wikipedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *